Serv2u IBM ve Dell Serverlarını Kullanmaktadır
Türkçe English


Hizmet Sözleşmesi

Aşağıdaki sözleşme standart online hizmet sözleşmesidir. Bu sözleşme Co-Location, Kiralık Sunucu, Sanal Sunucu gibi özel servis ve özel kapsamları içermemektedir.

1. Taraflar
2. Konusu
3. Sorumluluklar
4. Süre
5. Ücret
6. Askıya Alınma
7. Fesih
8. İletişim ve Bilgi Adresleri
9. Ücretin Ödenmesinde Temerrüde Düşülmesi
10. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

Sözleşme Detayları
1. Taraflar  
1.1 : Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri(Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Server To You Co. Ltd. (Serv2u olarak anılacaktır) ile Yeni müşteri kaydı bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum(Müşteri olarak anılacaktır) arasında Serv2u'ya ait olan http://www.serv2u.com internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin(Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile yapılacağını belirtir.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.
2. Konusu  
2.1: İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında Serv2u'ya ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

2.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.
3. Sorumluluklar  
3.1: Serv2u, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile Serv2u ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

3.2: Ödeme şekli, KDV farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler Serv2u tarafından bildirilecektir.

3.3: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra Serv2u, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin bilgileri müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.

3.4: Müşteri aldığı hizmet dahilinde Serv2u tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, Dedicated, Co-Location, VPS, VDS, hesaplarından faydalanırken Serv2u tarafından yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.

3.5: Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.

3.6: Müşteri Dedicated, Co-Location, VPS, VDS, veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.7: Müşteri hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, döküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisinin karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan Serv2u herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Serv2u sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. Serv2u kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya Serv2u'nun kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. Serv2u hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silmek hakkına sahiptir.

3.8: Serv2u, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri müşteriye aittir. Serv2u hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan Serv2u sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece müşterinin sorumluluğundadır.

3.18: Serv2u, Toplu mail gönderimi ya da İsteksiz mail iletimi (spam e-mail) hizmeti sunmamaktadır. Sağlamış olduğu hizmetler üzerinden bu tarz gönderimler yapılamaz. Bu tarz gönderimlerin tespitinde, müşteriye uyarı mail gönderilir ve üçünçü uyarı mail ve bilgilendirmeden sonra SMTP hizmeti engellenir.Eğer müşterinin kullandığı IP adresleri blacklist (SPAM) listelerine girmiş ise sunucunu erişimi ve hizmeti iptal edilir.
4. Süre  
4.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından Serv2u'ya iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

4.2: Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır. Sipariş onaylanıp , hizmet aktif edildikten sonra hizmet iptali ve bedel iadesi talep edilemez.

4.3: Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. ( Ücret husunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)
5. Ücret  
5.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dahil ederek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir

5.2:
Serv2u önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3: Ücret fatura tarihindeki Garanti Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

5.4: Ücret ilgili ürün satış sayfalarında belirtilmediği ve müşteri ile yapılan özel bir sözleşme olmadığı sürece fatura kesim tarihinden itibaren 5. iş günü sonuna kadar iletişim adresinde belirtilen banka hesap numaralarına ödemekle yükümlüdür

5.5: Ödemenin gecikmesi durumunda Serv2u kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.

5.6: Serv2u, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.
6. Askıya Alınma  
6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, Serv2u müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, veya tamamını durdurma hakkını saklı tutar.

6.2: SPAM GÖNDERİMİ;
SPAM, alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, Serv2u olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda Serv2u sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, müsterilere sağlanan servislerde aksamalara neden olabilmektedir. 
Kendisine ait bir SMTP sunucusu bulunduran kullanıcılar,Serv2u SMTP hizmeti alsınlar ya da almasınlar, kendi sunucularındaki SMTP hizmetini, SPAM gönderimini kolaylastıracak şekilde korumasız ve 3. kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar.

6.3: FİKİR ve SANAT ESERLERİNE YÖNELİK SUÇLAR;
Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek ve "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret Yasası", "Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa" kapsamında suç teşkil edecek davranışlar bu kapsamdadır. Ayrıca, kişisel haklara ve özel hayata tecavüz içeren davranışlar.

6.4: GENEL AHLAKA ve GELENEKLERE AYKIRI DAVRANIŞ ve YAYINLAR;
K.K.T.C ve T.C Kanunları tarafından hükme bağlanmış veya K.K.T.C ve T.C Kanunları tarafından hükme bağlanmamış ancak Türk örf ve ananelerine muhalefet eden, kamu hassasiyeti teşkil eden, siyasi veya alhaka mugayyir ve diğer her tür içeriği (Kumar, Erotik, Pornografik, Bilişim Korsanlığı, Umut Tacirliği) barındıran internet sitelerinin yayını kullanıcıya haber verilmeksizin durdurulabilir.

6.5: SALDIRGAN ve TEHDİTKAR DAVRANIŞLAR;
Serv2u servislerinin, 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek şekilde kullanımı.

6.6: DİĞER BİLGİSAYAR veya AĞLARA YASADIŞI YOLLARLA veya YETKİSİZ ERİŞİM;
Başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler ("port scan", "stealth scan" v.b. aktiviteler) için kullanılması.

6.7:  VİRÜS, KURTÇUK, TRUVA ATI v.b. ZARAR VERİCİLERİN DAĞITIMI İLE İLGİLİ AKTİVİTELER;
Internet virüsleri, kurtçuk, truva atı gönderimi veya "pinging", "flooding", "mailbombing", "denial of service" gibi, diğer kullanıcıların, Serv2u ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler.

6.8: DİĞER YASADIŞI AKTİVİTELER;
Burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivite.

6.9: DİĞER AKTİVİTELER;
Serv2u kullanıcılarına, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlar.
7. Fesih  
7.1: Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, serv2u hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

7.2: Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.3: Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

7.4: Sözleşmenin ve / ve ya hizmetin sona erme süresinden önce müşteri tarafından fesih edilmesi ya da iptali halinde, fesih tarihinden sözleşme / hizmet sonuna kadar olan sürenin hizmet bedelini peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
8. İletişim ve Bilgi Adresleri  
8.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

8.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

8.3: Serv2u sözleşme süresi içinde müşteri'ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap eksteresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
9. Ücretin Ödenmesinde Temerrüde Düşülmesi  
9.1: Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda Serv2u kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme faizi taleb edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

9.2: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Serv2u dava yada icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, %10'u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.3: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde Serv2u teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
10. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri  
10.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 10 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin internet ortamında Serv2u gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Serv2u gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

10.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde K.K.T.C ve T.C Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Powered by WHMCompleteSolution